Strona główna Nalepki-ADR.pl Hurtownia nalepek ostrzegawczych ADR - O nas Cennik nalepek ostrzegawczych ADR Hurtownia nalepek ostrzegawczych ADR - Kontakt Mapa strony Wyślij wiadomość
Nalepki ostrzegawcze ADR - 100x100
Nalepki ostrzegawcze ADR - 250x250
Nalepki ostrzegawcze ADR - 300x300
Nalepki ostrzegawcze ADR - 300x400
Umowa ADR
Materiały szoleniowe ADR
Instrukcje pisemne
Zamawiam Nalepki ADR
Nalepki ADR - Kontakt

Nalepka LQ

Nalepka LQ
ZAMÓW NALEPKI LQ

Szczegóły nalepki LQ (100mm x 100mm)

Dane Szczegóły
Numer katalogowy w naszym sklepie: N10LQ
Rozmiar: 100mm x 100mm (rozmiar znaku graficznego)
Cennik:Cennik nalepek standardowych ADR
Materiał: Wysokiej jakości samoprzylepna folia PCV firmy Oracal oraz JAC Graphics.

Logo Oracal   Logo Jac Graphics

Uwaga: Nie stosujemy tanich chińskich folii zamiennych.
Dostępna forma nalepki:Pojedyncze nalepki pakowane po 50, 100, 200 lub 250 sztuk (w zależności od wielkości zamówienia). Tył nalepek jest ponacinany, ułatwiający naklejanie.
Dostępność: 24-48h (w ograniczonych ilościach)
Duże zamówienia - 7 dni roboczychZastosowanie nalepek LQ

3.4.4 - Jeżeli w niniejszym rozdziale nie postanowiono inaczej, to kod "LQ3" podany dla danego materiału lub przedmiotu w kolumnie (7a) tabeli A w dziale 3.2 oznacza, że do przewozu tego materiału lub przedmiotu nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod warunkiem, że:

(a) w przypadku przewozu materiału w opakowaniach kombinowanych, użyte zostały następujące opakowania zewnętrzne:
- bębny stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym,
- kanistry stalowe lub aluminiowe z wiekiem zdejmowanym,
- bębny ze sklejki lub z tektury,
- bębny lub kanistry z tworzywa sztucznego z wiekiem zdejmowanym, lub
- skrzynie drewniane, ze sklejki, z materiałów drewnopodobnych, z tektury, z tworzywa sztucznego, stalowe lub aluminiowe,
spełniające odpowiednie wymagania konstrukcyjne podane pod 6.1.4;

(b) nie zostały przekroczone maksymalne ilości netto na opakowanie wewnętrzne wskazane w kolumnach (2) lub (4) tabeli 3.4.6 oraz maksymalne ilości netto na sztukę przesyłki wskazane w kolumnach (3) lub (5) tej tabeli;

(c) każda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały:

(i) numerem rozpoznawczym zawartego w niej towaru, podanym w kolumnie (1) tabeli A w dziale 3.2, poprzedzonym literami "UN"; lub

(ii) w przypadku towarów o różnych numerach rozpoznawczych umieszczonych w tej samej sztuce przesyłki:
- numerami rozpoznawczymi zawartych w niej towarów, poprzedzonymi literami "UN", lub
- literami "LQ"*.

Oznakowanie to powinno być naniesione wewnątrz rombu, o długości boku co najmniej 100 mm, z obrzeżem zaznaczonym linią. Grubość linii obrzeża rombu powinna wynosić, co najmniej 2 mm, a wysokość numeru UN, co najmniej 6 mm. Jeżeli w sztuce przesyłki znajdują się materiały zaliczone do różnych numerów UN, to romb powinien być wystarczająco duży, aby pomieścić każdy z tych numerów. Jeżeli jest to uzasadnione wielkością sztuki przesyłki, to podane wymiary mogą być zmniejszone, pod warunkiem, że oznakowanie pozostanie dobrze widoczne.


3.4.5 - Jeżeli w niniejszym dziale nie postanowiono inaczej, to kody "LQ4" do "LQ19" oraz "LQ22" do "LQ28" podane dla danego towaru w kolumnie (7a) tabeli A w dziale 3.2 oznaczają, że do przewozu tego towaru nie mają zastosowania przepisy innych działów ADR pod warunkiem, że:

(a) towar jest przewożony:
- w opakowaniach kombinowanych odpowiadających wymaganiom podanym pod 3.4.4 (a), lub
- w opakowaniach wewnętrznych metalowych lub z tworzywa sztucznego, które nie są podatne na pęknięcie lub łatwe przebicie, umieszczonych na tacach obciągniętych folią termokurczliwą lub rozciągliwą;

(b) nie zostały przekroczone maksymalne ilości netto na opakowanie wewnętrzne wskazane w kolumnach (2) lub (4) tabeli 3.4.6 oraz maksymalne ilości netto na sztukę przesyłki wskazane w kolumnach (3) lub (5) tej tabeli;

(c) każda sztuka przesyłki oznakowana jest w sposób widoczny i trwały zgodnie z przepisami podanymi pod 3.4.4 (c).

*Litery "LQ" są skrótem od słów angielskich Limited "Quantities" (ilości ograniczone). Litery "LQ" nie są dozwolone przez Kod IMDG lub Instrukcje Techniczne ICAO.


Nalepka LQ
ZAMÓW NALEPKI LQ
Kod nalepki: N10LQ


Nalepki ADR  |  Prawo ADR a Nalepki ADR  |   Instrukcje pisemne dla kierowcy  |  Zamawiam
Zaprojektowane przez JP-E
Copyright 2011-2012 © JP-E. Wszelkie prawa zastrzeżone.